top of page

Inštalácia

Inštalácia Bibliobox je jednoduchá a ľahko ju zvládnete sami. Ak si netrúfate, môžete si ju u nás objednať spolu s Biblioboxom.

 

Čo je k inštalácii potrebné

Súčasťou dodávky Biblioboxu je aj potrebný inštalačný materiál:

 • montážna šablóna

 • hmoždinky

 • vruty

 • montážny kľúč 13mm pre utiahnutie skrutiek

 

Ďalej budete potrebovať vŕtačku, najlepšie s príklepom a vrták s priemerom 10mm vhodný pre vŕtanie do povrchu v mieste inštalácie.

Postup inštalácie

 • Vyberte vhodné rovné miesto pre umiestnenie Biblioboxu. Povrch musí byť pevný a musí umožňovať uchytenie hmoždiniek o dĺžke 60mm.

 

 • V prípade, že povrch nespĺňa tieto požiadavky, odporúčame použiť chemickú kotvu.

 

 • Na vybrané miesto položte dodanú montážnu šablónu.

 

 • Cez otvory v montážnej šablóne vyvŕtajte príklepovou vŕtačkou a vhodným vrtákom s priemerom 10mm diery hĺbky 75mm.

 

 • Odstráňte montážnu šablónu.

 

 • Vložte dodané hmoždinky do vyvŕtaných dier.

 

 • Umiestnite Bibliobox na takto pripravené miesto. Skontrolujte, že vyvŕtané diery pasujú na otvory kotviacich pätiek vnútri Bibliobox.

 

 • Dodanými skrutkami priskrutkujte Bibliobox k zemi.

bottom of page