top of page

Verejná knižnica – Trnava

Knižnica sa na sklonku roka 2011 rozhodla pre nákup Biblioboxu z dôvodu skvalitnenia služieb čitateľom.

Umiestnenie Biblioboxu pred budovou knižnice prinesie čitateľom novú službu, a to najmä v čase, keď je knižnica zatvorená z rôznych dôvodov - deň pracovného pokoja, sviatky, čas mimo otváracích hodín, technické príčiny – poruchy, napr. prerušenie dodávky elektriny, porucha počítačového systému a pod. Čitateľ sa nemusí včas dozvedieť o tom, že knižnica je zatvorená, a keď už absolvoval cestu, je dobré, ak knihy, ktoré chce vrátiť, môže hodiť do Biblioboxu.

Druhý Bibliobox sa nachádza vo frekventovanom nákupnom centre. V tomto prípade majú naši čitatelia možnosť vrátiť knihy bez toho, aby merali cestu do budovy knižnice. Ocenia to predovšetkým tí, ktorí bývajú ďaleko od knižnice alebo nemajú čas prísť vrátiť knihy, ktorých výpožičná doba čoskoro uplynie. Vyhnú sa tak sankciám za včasné nevrátenie kníh. Výhodou inštalácie Biblioboxu mimo budovy knižnice je okrem jeho základnej funkcie vracania kníh aj možnosť propagácie knižnice, informovanie o jej podujatiach a aktivitách, výpožičných hodinách, pobočkách, resp. zviditeľnenie zriadovateľa knižnice (logo) a sponzorov.

Mgr. Lívia Koleková
riaditeľka knižnice
Bibliobox_Trnava_01.jpg
Bibliobox_Trnava_02.jpg
Bibliobox_Trnava_03.jpg
bottom of page