top of page
Vaše grafika

Grafiku si môžete pripraviť sami

Chcete si pripraviť grafiku sami? Spolupracujete s grafickým štúdiom, ktoré má tie najlepšie nápady?

 

Pripravili sme pre vás jednoduchý manuál, ako pripraviť tlačové dáta.

 

Na prípravu grafiky si stiahnite pripravené šablóny:

ai.jpg
eps.jpg
pdf.jpg

Šablóny obsahujú tieto vrstvy:

 

Značky: Túto vrstvu neupravujte. Vrstva MUSÍ byť umiestnená vo výstupnom tlačovom súbore.

 

Spadávka: Pri príprave grafiky dodržujte vyznačenú spadávku 5 cm. Táto vrstva NEMUSÍ byť vo výstupnom tlačovom súbore. Pred prevodom do tlačového súboru ju môžete vypnúť.

 

Obrys: Táto vrstva slúži pre predstavu výsledného vzhľadu. Všetky texty musia byť umiestnené minimálne 3 cm dovnútra od obrysu Bibliobox. Predídete tak prípadnému orezanie. Táto vrstva NESMIE byť vo výstupnom tlačovom súbore. Pred prevodom do tlačového súboru je preto vypnite.

 

Grafika: Do tejto vrstvy umiestnite svoju grafiku Bibliobox. Vrstva MUSÍ byť umiestnená vo výstupnom tlačovom súbore.

 

Preferované formáty pre tlač:
TIFF, JPEG, PDF, EPS

 

Je nutné, aby texty boli prevedené na krivky.
Farebný režim súboru - CMYK.
Nastavenie veľkosti a rozlíšenia súboru:
Pomer: 1: 1
Rozlíšenie: 150 dpi

vase_grafika.jpg

Formát PDF odporúčame vytvárať tlačou do PostScript a následný prevod do PDF cez Adobe Acrobat Distiller.

 

Neodporúčame vytvárať PDF prostredníctvom jednotlivých aplikácií (Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXPress, CorelDRAW ...) - môžu vzniknúť komplikácie pri spracovaní v RIPu. Dáta pre tlač dodávajte vždy so zlúčenými priehľadnosťami.

 

Prosíme, aby ste si uvedomili, že aj napriek všetkej snahe dodržať farebnosť tlače podľa špecifikovaných údajov nie je možné z technologických dôvodov docieliť 100% zhody.

 

Odovzdávanie podkladov:
Flash disk, Wetransfer.com

 

V prípade, že podklady pre tlač nebudú dodané podľa vyššie uvedených informácií, sme nútení účtovať prípravu grafiky alebo budú podklady vrátené na prepracovanie.

bottom of page