top of page

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Více než rok jsme závistivě pokukovali po Biblioboxu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, který byl umístěný v hale před vchodem do naší Univerzitní knihovny a do kterého naši studenti i přes výraznou ceduli s upozorněním vhazovali knihy, které potřebovali vrátit, ať už byly z jakékoliv knihovny :-). 

Když jsme se na konci roku 2011 i my dočkali dvou nových "Biblioboxíků", byla základní idea jasná – provozovat všechna zařízení společně.

 

Vymyslet takový systém nedalo až tak moc práce. Díky pružné autodopravě bylo možné zkoordinovat svoz knih, jejich rozdělení a následný rozvoz zpět do knihoven během dopoledne a zaručit tak čtenářům odepsání knih z čtenářského konta do druhého pracovního dne.

Od 20. února byl spuštěn ostrý provoz Biblioboxů. K dispozici čtenářům jsou tři Biblioboxy – ve vestibulu Univerzitní knihovny v areálu ZČU na Borech, ve vestibulu Fakulty právnické a před budovou Fakulty pedagogické na Klatovské ulici. Do všech Biblioboxů je možné vracet knihy vypůjčené z obou výše zmíněných knihoven. 

V průběhu let 2012 - 2013 plánujeme rozšířit nabídku o další tři Biblioboxy – alespoň jeden či dva z nich by měly být umístěny také na kolejích Západočeské univerzity. 

Zatím si čtenáři na novou službu zvykají, ale doufáme, že uvítají a ocení zjednodušený systém vracení knih v rozšířeném časovém rozsahu.

PhDr. Miloslava Faitová
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Bibliobox_ZCU_Plzen_01.jpg
Bibliobox_ZCU_Plzen_02.jpg
Bibliobox_ZCU_Plzen_03.jpg
bottom of page