Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Grafiku si môžete pripraviť sami

Bibliobox_pantoneChcete si pripraviť grafiku sami? Spolupracujete s grafickým dizajnérom, ktorý má tie nejlepšie nápady?

Pripravili sme pre vás jednoduchý manuál, ako pripraviť tlačové dáta.

Pre prípravu grafiky si stiahnite pripravené šablóny:

.aiepspdf

Šablóny obsahujú tieto vrstvy:

Značky: Túto vrstvu neupravujte. Vrstva MUSÍ byť umiestnená vo výstupnom tlačovom súbore.

Spadávka: Pri príprave grafiky dodržujte vyznačenú spadávku 5 cm. Táto vrstva NEMUSÍ byť vo výstupnom tlačovom súbore. Pred prevodom do tlačového súboru ju môžete vypnúť.

Obrys: Táto vrstva slúži pre predstavu výsledného vzhľadu. Všetky texty musia byť umiestnené minimálne 3 cm dovnútra od obrysu Biblioboxu. Predídete tak prípadnému orezaniu. Táto vrstva NESMIE byť vo výstupnom tlačovom súbore. Pred prevodom do tlačového súboru ju preto vypnite.

Grafika: Do tejto vrstvy umiestnite svoju grafiku Biblioboxu. Vrstva MUSÍ byť umiestnená vo výstupnom tlačovom súbore.

Preferované formáty pre tlač:
TIFF, JPEG, PDF, EPS

Akceptujeme dáta v CorelDRAW do verzie 14, Adobe Illustrator do verzie CS5.

V prípade dodania dát v cdr alebo ai je nutné, aby texty boli prekonvertované na krivky.
Farebný režim súboru - CMYK.
Nastavenie veľkosti a rozlíšenie súboru:
Pomer: 1:1
Rozlíšenie: 150 dpi

Formát PDF odporúčame vytvárať tlačou do Postscripta a následný prevod do PDF cez Adobe Acrobat Distiller.

Neodporúčame vytvárať PDF prostredníctvom jednotlivých aplikácií (Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXPress, CorelDRAW a i.) - môže vzniknúť komplikácia pri spracovaní v RIPe. Dáta pre tlač dodávajte vždy so zlučiteľnými priehľadnosťami.

Vzhľadom k nutnosti dodržania farebnosti tlače požadujeme farebný náhľad alebo farebnú špecifikáciu podľa vzorkovníka PANTONE (platí pre vektorovú grafiku).

V prípade nedodania farebnej špecifikácie nepreberáme zodpovednosť za požadovanú farebnosať tlače. Zodpovednosť nesie klient.

Prosíme o porozumenie, že aj napriek našej snahe dodržať farebnosť tlače podľa špecifikovaných údajov, nie je možné z technologických dôvodov docieliť 100% zhodu.

Odovzdanie podkladov:
CD, DVD, Flash disk, prenosný HDD, e-mail (do 5Mb), FTP server

V prípade, že podklady pre tlač nebudú dodané podľa vyššie uvedených inštrukcií, podklady vrátime na prepracovanie alebo prípravu grafiky budeme účtovať.