Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Šmidingerova knižnica

Napriek našim počiatočným obavám z možného zneužitia Biblioboxu na vhadzovanie rôznych nežiaducich predmetov, sa nič podobné za celé dva roky nestalo. celý článok tu »

Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové

Každé ráno pred otvorením knižnice vyberajú pracovníčky knihy z Biblioboxu a ihneď zaznamenávajú vrátenie v čitateľskom konte knižničného systému. celý článok tu »

Česká poľnohospodárska univerzita

Konkrétnym odporúčaním pre nákup Biblioboxu môže byť konštatovanie, že jeho prostredníctvom bolo v roku 2011 vrátených cca 18% výpožičiek knižnice. celý článok tu »

Mendelova univerzita v Brne - ICUK

Bibliobox je objekt, ktorý má medzi študentami mnoho názvov, ale stále je to jedno – krabica, vďaka ktorej sa niekedy poriadne nasmejeme. celý článok tu »

Krajská vedecká knižnica v Liberci

Bibliobox prispel k zvýšeniu návratnosti kníh v termíne výpožičnej lehoty. Eliminuje platenie poplatkov za omeškanie, a tým sa podieľa na spríjemnení vzťahu knižnica - čitateľ. celý článok tu »

CIKS VŠE v Prahe

Používatelia vracajú knihy nielen v dobe mimo otváracích hodín, ale aj na začiatku semestra, keď sa chcú vyhnúť dlhým radám pri výpožičnom pulte. celý článok tu »

Moravská zemská knižnica

Výhodou pre knihovníkov je menší rad pred výpožičným pultom, a to hlavne v období začiatku akademického roku, keď sa môžu viac venovať novým čitateľom. celý článok tu »

Ústredná knižnica Prírodoveckej fakulty MU v Brne

Dôvodom zadováženia Biblioboxu bolo umožniť všetkým našim používateľom čo najjednoduchšie vracanie vypožičaných dokumentov predovšetkým v období prázdnin. celý článok tu »

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Ak mám hodnotiť doterajšie fungovanie Biblioboxu v našej knižnici, môžem konštatovať, že táto novinka v službách je krok správnym smerom. celý článok tu »

Krajská knižnica Karlove Vary

Krajská knižnica Karlove Vary bola prvá knižnicou v Českej republike, ktorá už od roku 2007 ponúka svojim čitateľom možnosť vracania kníh cez Biblioboxy. celý článok tu »

Predchádzajúci      | 1 | 2 | 3 |