Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Univerzitná knižnica Západočeskej univerzity v Plzni

Vyše roka sme so závisťou pokukovali po Biblioboxe v Študijnej a vedeckej knižnici Plzeňského kraja, ktorý bol umiestnený v hale pred vchodom do našej Univerzitnej knižnice a do ktorého naši študenti aj napriek výraznemu oznamu s upozornením vhadzovali knihy, ktoré potrebovali vrátiť, nehľadiac z ktorej knižnice boli vypožičané.

Keď sme sa na konci roku 2011 aj my dočkali dvoch nových "Biblioboxíkov", základná idea bola jasná – prevádzkovať všetky zariadenia spoločne.

Vymyslieť taký systém nedalo až tak veľa práce. Vďaka pružnej autodoprave bolo možné skoordinovať zvoz kníh, ich rozdelenie a následný rozvoz späť do knižníc behom dopoludnia a zaručiť čitateľom odpísanie kníh z čitateľského konta do druhého pracovného dňa.

Od 20. februára bola spustená ostrá prevádzka. Čitateľom sú k dispozícii tri Biblioboxy – vo vestibule Univerzitnej knižnice v areáli Západočeskej univerzity na Boroch, vo vestibule Právnickej fakulty a pred budovou Pedagogickej fakulty na Klatovskej ulici. Do všetkých je možné vracať knihy, vypožičané z oboch vyššie zmienených knižníc.

V priebehu rokov 2012 – 2013 plánujeme rozšíriť ponuku o ďalšie tri Biblioboxy – minimálne jeden alebo dva chceme umiestniť na internátoch Západočeskej univerzity.

V súčasnosti si čitatelia na novú službu zvykajú, ale dúfame, že uvítajú a ocenia zjednodušený systém vracania kníh v rozšírenom časovom rozsahu.

PhDr. Miloslava Faitová
Univerzitná knižnica Západočeskej univerzity v Plzni

Bibliobox - ZCU Plzen 01Bibliobox - ZCU Plzen 02Bibliobox - ZCU Plzen 03