Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Centrum informačných a knihovníckych služieb VŠE v Prahe

Bibliobox sme kúpili v roku 2008 s cieľom rozšíriť služby poskytované používateľom knižnice predovšetkým, aby uľahčili vracanie kníh v prípade, že ich z akéhokoľvek dôvodu nemôžu vrátiť počas výpožičnej doby.

Počiatočná nedôvera niektorých knihovníkov aj používateľov bola čoskoro prekonaná a Bibliobox sa v našej ústrednej knižnici plne využíva. Používatelia vracajú knihy nielen v dobe mimo otváracích hodín, ale aj na začiatku semestra, keď sa chcú vyhnúť dlhým radám pri výpožičnom pulte. Pomerne často býva Bibliobox využívaný aj cez prázdniny počas zatvorenia knižnice na Žižkove, výnimočne je v tomto prípade možné vracať knihy vypožičané v ďalšej pobočke na Jižním Měste. Stále častejšie oceňujú Bibliobox aj externí používatelia knižnice.

V bežnej prevádzke sú vrátené knihy odpisované z čitateľského konta nasledujúci pracovný deň, čo si každý používateľ môže overiť online.

Používatelia oceňujú predovšetkým možnosť vracať knihy mimo otváracích hodín knižnice a vyhnúť sa tak prípadným upomienkam a plateniu sankčných poplatkov. Pre knižnicu je hlavným prínosom rýchlejší obeh žiadaných kníh. Neočakávaným, ale príjemným prekvapením sú odborné knihy, ktoré čitatelia už nepotrebujú a prostredníctvom Biblioboxu ich knižnici darujú.

Ing. Jana Hartmanová
Centrum informačných a knihovníckych služieb VŠE v Prahe