Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové

Knižnica sa rozhodla pre kúpu Biblioboxu v roku 2009, do prevádzky bol uvedený v septembri 2009.

Dôvodom k zavedeniu služby bolo umožniť čitateľom vracať knihy aj v dobe, keď je knižnica zatvorená. Z najrôznejších dôvodov sa niektorí> čitatelia nedostanú do knižnice počas otváracích hodín a hrozia im potom poplatky za oneskorené vrátenie dokumentu.

Upozornili sme čitateľov, že k odpísaniu kníh vrátených prostredníctvom Biblioboxu z ich čitateľského konta dochádza až po otvorení knižnice nasledujúci pracovný deň. Do tej doby je kniha považovaná za nevrátenú napriek tomu, že už bola vhodená do Biblioboxu.

Každé ráno pred otvorením knižnice vyberajú pracovníčky knihy z Biblioboxu a ihneď zaznamenávajú vrátenie v čitateľskom konte knižničného systému.

Po 2 a pol roku prevádzky môžeme povedať, že sa nám box osvedčil a čitatelia si na túto službu rýchlo zvykli. Nezaznamenali sme ani žiadne negatívne skúsenosti s vhadzovaním predmetov, ktoré do Biblioboxu nepatria.

Niekedy sa stáva, že čitatelia vhodia do boxu knihu z inej knižnice, ale to sa dá ľahko napraviť. O vzrastajúcom záujme svedčí aj nasledujúca tabuľka.

Vrátené knihy do Biblioboxu v rokoch 2009 – 2011

Rok Počet vrátených kníh
2009 1 370
2010 12 037
2011 18 068

Ukazuje sa, že kapacita Biblioboxu je nedostatočná, najmä cez víkendy a pri dlhšom zatvorení knižnice. To sa prejavuje tak, že box je preplnený, aj napriek tomu, že sa vyberá častejšie. Čitatelia pri použití mierneho násilia natlačia knihy do zaplneného boxu, čo spôsobuje možné poškodenie nielen kníh, ale aj mechanizmu umiestneného vnútri boxu. Preto sa knižnica rozhodla zaobstarať ďalší Bibliobox a umiestniť ho pri hlavnom vchode vedľa existujúceho boxu. Veríme, že zdvojnásobnenie kapacity bude dostačujúce.

Lenka Málková
Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové

Bibliobox - Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové 01Bibliobox - Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové 02Bibliobox - Študijná a vedecká knižnica v Hradci Králové 03