Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Sme prvá knižnica na Slovensku, ktorá dala do prevádzky Bibliobox. Umiestnili sme ho pred budovu knižnice. Naše prvé skúsenosti boli pozitívne a pomerne rýchlo si získal aj dôveru čitateľov. Oceňujú predovšetkým to, že šetrí čas. To bol aj náš zámer, keď sme sa rozhodovali, či poskytovať takýto druh služieb. Mnohí naši používatelia vnímajú Bibliobox ako benefit. Dáva im možnosť rýchleho a bezproblémového vrátenia kníh. Využívajú ho hlavne vtedy, keď knižnica je zatvorená alebo sa chcú vyhnúť čakaniu v rade pred výpožičným pultom. Hneď po inštalácii Biblioboxu sme zverejnili na našej webovej stránke pravidlá jeho používania. Prevažná väčšina čitateľov ich rešpektuje a nevyskytol sa prípad, aby sa kniha, ktorá bola do Biblioboxu vhodená, nebola odpísaná z konta používateľa.

Pri vracaní kníh prostredníctvom Biblioboxu by mal čitateľ rátať s tým, že knižnica si vyhradzuje právo odpísať knihy z konta čitateľa do 24 hodín. Stav konta si môže samozrejme skontrolovať elektronicky. Prípadné poplatky za omeškanie je potrebné zaplatiť pri najbližšej návšteve knižnice. Ako zaujímavosť môžem uviesť prípady, keď používatelia z času na čas vhadzujú do Biblioboxu knihy, ktoré si požičali v iných knižniciach. Knihy vždy odložíme a čitatelia, ktorí si uvedomia svoj omyl, si ich prídu k nám vyzdvihnúť.

Knihy z Biblioboxu vyberáme v pracovných dňoch dvakrát, doobeda a poobede, v rušnejších obdobiach aj niekoľkokrát za deň. Popularita Biblioboxu sa sa každým rokom zvyšuje. Dôkazom sú aj nasledovné čísla:

2009 – počet vrátených kníh cez bibliobox – 4 700
2010 – počet vrátených kníh cez bibliobox – 8 000
2011 – počet vrátených kníh cez bibliobox – 14 000

Ak mám hodnotiť doterajšie fungovanie Biblioboxu v našej knižnici, môžem konštatovať, že táto novinka v službách je krok správnym smerom. Takto to hodnotili aj mnohí naši čitatelia, s ktorými som sa mal možnosť na túto tému rozprávať . V budúcnosti by sme chceli získať pre knižnicu aj ďalšie technické zariadenia, ktoré by prispeli k zrýchleniu obsluhy používateľov, a tým aj k ich väčšej spokojnosti.

Mgr. Peter Majling
vedúci oddelenia služieb