Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Šmidingerova knižnica

Kúpiť Bibliobox sa rozhodlo bývalé vedenie knižnice. Dôvod bol jasný – ďalšie rozšírenie služieb našim čitateľov.

Bibliobox je umiestnený pred knižnicou a čitatelia už dva roky môžu požičané knihy, časopisy, audioknihy a CD nosiče vracať kedykoľvek, aj mimo výpožičnej doby.

Na začiatku si naňho čitatelia zvykali pomaly, ale dnes je už bežnou súčasťou ponuky našich služieb. V roku 2010 sa prostredníctvom Biblioboxu vrátilo okolo 1 600 dokumentov, v roku 2011 to bolo takmer 2 700.

Napriek našim počiatočným obavám z možného zneužitia Biblioboxu na vhadzovanie rôznych nežiaducich predmetov, sa nič podobné za celé dva roky nestalo.

Mgr. Andrea Karlovcová
Šmidingerova knižnica, Strakonice