Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Moravská zemská knižnica v Brne

Bibliobox predstavuje alternatívu k bežnému vracaniu kníh, rieši problémy s vracaním v prípade technických problémov. Knižnica nákupom Biblioboxu umožnila čitateľom vracať knihy 24 hodin denne, 7 dní v týždni. Každý deň čitatelia vrátia prostrednictvom Biblioboxu cca 300 kníh.

Možnosť vracať knihy kedykoľvek, aj mimo otváracích hodín knižnice, je čitateľmi samozrejme vítaná, ponúkanou službou predchádza poplatkom za oneskorené vracanie.

Výhodou pre knihovníkov je menší rad pred výpožičným pultom, a to hlavne v období začiatku akademického roku, keď sa môžu viac venovať novým čitateľom.

Aj keď nejde o o zámer knižnice, Bibliobox slúži aj ako prostriedok, ktorým knižnica získava nové tituly od čitateľov-darcov.

Mgr. Tomáš Gec
Riaditeľ Moravskej zemskej knižnice v Brne