Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Mestská knižnica Kolín

Bibliobox v Kolíne slúži necelý rok. Vedeli sme zo skúsenosti iných knižníc, že ide o veľmi dobrú službu pre čitateľov, ale zohnať peniaze sa podarilo až v roku 2011.

Rokovania s firmou LSE Integration prebehli rýchlo. Je skvelé, že firma spracuje dodaný grafický návrh a dodá Bibliobox v požadovanom dizajne. Grafický návrh pripravil náš kolega a je skutočne zaujímavý. Bibliobox pred vchodom do knižnice je takto aj lákadlom pre čitateľov.

Popularitu si medzi čitateľmi získal rýchlosťou blesku a je veľkým uľahčením pre používateľov. Dokonca predčil všetky naše očakávania. Dokonca sa doňho vrátili aj knihy odpísané ako nedobytné výpožičky. Takže spokojnosť. Knihovníkom síce práca pribudla, knihy musia triediť a roznášať po jednotlivých oddeleniach, ale najdôležitejší výsledok – spokojný čitateľ - je nadovšetko.

Mgr. Pavel Kárník
Mestská knižnica Kolín