Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Krajská vedecká knižnica v Liberci

Krajská vedecká knižnica v Liberci využíva Bibliobox od konca roka 2009. K nákupu nás viedla snaha umožniť čitateľom návrat vypožičaných dokumentov mimo otváracej doby knižnice a dobré skúsenosti s prevádzkou obdobných zariadení v iných knižniciach u nás a vo svete.

Návrat kníh je založený na vzájomnej dôvere čitateľov a knižnice. Po vložení knihy do Biblioboxu čitateľ nedostane žiadne potvrdenie o tom, že knihu vrátil. Nasledujúci pracovný deň je kniha pracovníkmi "vrátená" a čitateľ sa o tom môže presvedčiť náhľadom do svojho konta.

Počas dvoch rokov používania Biblioboxu sa vyskytlo niekoľko sporných prípadov, keď čitateľ tvrdil, že kniha nebola odpísaná z jeho konta. Nakoniec sme to vyriešili k obojstrannej spokojnosti.

Čitatelia si na túto službu zvykli veľmi rýchlo a počas sviatkov a víkendov je kapacita Biblioboxov plne využitá, dokonca niekedy nepostačuje.

Bibliobox sa stal pre používateľov ďalším nástrojom k návratu dokumentov večer po zatvorení knižnice či ráno pred jej otvorením. Prispel k zvýšeniu návratnosti kníh v termíne výpožičnej lehoty. Eliminuje platenie poplatkov za omeškanie, a tým sa podieľa na spríjemnení vzťahu knižnica- -čitateľ.

Bibliobox patrí k investícii, ktorá je čitateľmi vysoko hodnotená. S ním máme knižnicu otvorenú 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ing. Hana Raisiglová
Krajská vedecká knižnica v Liberci