Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Krajská knižnica Vysočiny

Neustále zvyšovanie kvality a komfortu poskytovaných služieb a uľahčenie ich využívania by malo byť jedným z hlavných cieľov každej dobrej knižnice a nie je tomu inak ani v Krajskej knižnici Vysočiny.

Jednou z mnohých noviniek predstavených používateľom v minulom roku bol aj Bibliobox čiže schránka na vracanie kníh.

Slávnostne sme ho dali do prevádzky 20. júna 2011 a od prvej chvíle oňho prejavovali používatelia neuveriteľný záujem. Že by si na Bibliobox museli zvykať alebo mali k tejto službe nedôveru, ako tomu pri mnohých novinkách býva, sa absolútne nepotvrdilo. Dnes už považujem Bibliobox za úplny štandard a pevnú súčásť knihovníckych služieb.

Obľuba Biblioboxu neustále rastie, dôvody sú jasné – vracanie kníh týmto spôsobom je pre čitateľov skutočný komfort. Odovzdať ich môžu, kedykoľvek im to vyhovuje, čiže 24 hodín denne. Nemusia si už pamätať otváraciu dobu knižnice alebo čakať v rade pred výpožičným pultom, keď majú naponáhlo. Sami si určia, kedy knihy vrátia.

Ďalším podstatným dôvodom je skutočnosť, že čitatelia majú k tejto službe aj k samotným knihovníkom dôveru - presvedčili sa, že keď knihy do Biblioboxu vhodia, knihovníci sa o ne postarajú a výpožičky im z ich čitateľského konta odpíšu. Dôvera je napokon obojstranná, aj knihovníci majú s touto službou dobré skúsenosti.

Nezaznamenali sme prípady, keď sa čitatelia vyhovárajú na to, že knihy vrátili do Biblioboxu, aj keby to tak v skutočnosti nebolo, alebo že by ich vracali tesne po uplynutí výpožičnej lehoty a upomienku za oneskorené vrátenie by odmietali zaplatiť. V tomto smere sa čitatelia správajú zodpovedne a čestne.

Po vyše polročnej existencii Biblioboxu v Krajskej knižnici Vysočiny sa dá konštatovať, že ide o službu, ktorá sa čitateľom aj knihovníkom dobre osvedčila a funguje k úplnej spokojnosti obidvoch strán.

Mgr. Veronika Peslerová
Krajská knižnica Vysočiny