Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Krajská knižnica Karlove Vary

Krajská knižnica Karlove Vary bola prvá knižnicou v Českej republike, ktorá už od roku 2007 ponúka svojim čitateľom možnosť vracania kníh cez Biblioboxy.

Zadovážili sme si ich so zámerom uľahčiť čitateľom vracanie kníh v prípade, keď nemajú čas prísť do knižnice, končí im výpožičná lehota a hrozí upomienka. Biblioboxy sú umiestnené na frekventovaných miestach v centre mesta, keďže knižnica sídli na jeho okraji.

Ponuka tohto typu služby bola trochu lotéria, pretože box neponúka vybavenie výpožičky, ide len o "zberné" miesto. Knihy musia knihovníčky vrátiť v knižnici klasickým mechanizmom. Táto služba je preto založená na džentlemenskej dohode a dôvere medzi čitateľom a knižnicou. Osvedčila sa a teší sa veľkej obľube.

Čitatelia ju využívajú čím ďalej, tým častejšie (na začiatku sme z Biblioboxu vyberali knihy dvakrát týždenne, od roku 2008 je nutné denne vyberať). Od jesene roku 2007 do konca roka 2011 touto cestou vrátilo 22 482 čitateľov celkom 56 708 kníh, pričom v roku 2008 to bolo 3 735 čitateľov a 9 653 vrátených kníh a v roku 2011 už 6 939 čitateľov a 17 251 vrátených kníh – v priebehu štyroch rokov sa teda frekvencia využitia Biblioboxu takmer zdvojnásobila.

Čitatelia oceňujú, že môžu vrátiť knihy v termíne, keď sa im blíži koniec výpožičnej lehoty, a to i v dobe, ktorá im časove nevyhovuje. Knižnicu potom navštívia v dobe, ktorá im vyhovuje a môžu si v pokoji vyberať ďalšiu literatúru.

Mgr. Jitka Banzetová
Krajská knižnica Karlove Vary

Bibliobox - Karlovy-VaryBibliobox - Karlovy-VaryBibliobox - Karlovy-Vary