Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Knižnica mesta Ostravy

Knižnica mesta Ostravy, príspevková organizácia, sa rozhodla kúpiť prvé Biblioboxy pre svojich čitateľov v roku 2010.

Okrem Biblioboxu pred ústrednou knižnicou v centre mesta máme ďalšie dva Biblioboxy umiestnené pred našimi najväčšími pobočkami.

Zriadením Biblioboxov sme chceli čitateľom umožniť vracanie kníh mimo kamenné steny knižnice a predovšetkým mimo bežnú výpožičnú dobu.

Po prekonaní prvotnej nedôvery (budú knihy v Biblioboxe v bezpečí, nebude dochádzať k zneužitiu tohto spôsobu vracania dokumentov?) sú reakcie našich knihovníkov a čitateľov pozitívne, Biblioboxy sa denne plnia knihami.

Počas prevádzky Biblioboxu sme sa nestretli so žiadnym problémom. Obsluha Biblioboxu zo strany knihovníkov a čitateľov je jednoduchá a bezproblémová. Čitateľom poskytuje Bibliobox zaujímavú službu a šetrí ich čas a peniaze.

Mgr. Miroslava Sabelová
Knižnica mesta Ostravy