Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Knižnica mesta Mladá Boleslav

Bibliobox, schránka na vracanie kníh, bol v Mladej Boleslave za prítomnosti predstaviteľov mesta slávnostne uvedený do prevádzky počas Týždňa knižníc 7. októbra 2010.

Bibliobox je umiestnený pred hlavným vchodom do budovy knižnice tak, aby k nemu bol voľný prístup a je charakteristický výraznou grafikou, aby upútal pozornosť návštevníkov.

Bibliobox bol pre čitateľov a návštevníkov knižnice úplne neznámy pojem. Spočiatku sa obávali, že knihy vhodením do Biblioboxu sa poškodia, ale nakoniec sa presvedčili, že sú v bezpečí, dopadajú na mäkkú, elastickú podložku a k poškodeniu nedochádza.

Bibliobox je odolný proti vlhkosti, knihy sú pred vonkajšími vplyvmi chránené. Po počiatočnej nedôvere zo strany čitateľov sa Bibliobox stal neoddeliteľnou súčasťou služieb knižnice. Mnohým používateľom ubudli starosti s upomienkami, knihy môžu vracať prakticky nepretržite.

Bibliobox je naplno využívaný. Najviac kníh pracovníci vyberajú po dňoch, keď bola knižnica zatvorená, hlavne v pondelok a vo štvrtok. Čitatelia vítajú možnosť vrátiť knihy vždy, keď majú cestu okolo, či je to všedný deň alebo sviatok, ráno alebo večer. Každý mesiac sa vráti cez Bibliobox 600– 700 kníh.

Bibliobox je v prevádzke viac než rok a jeho nákup bol dobrou investíciou, ktorá rozšírila služby knižnice správnym smerom, smerom k čitateľom a ich potrebám.

Věra Kovaříková
Knižnica mesta Mladá Boleslav