Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Katolícka univerzita - Ružomberok, Košice, Spišská Kapitula

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (UK KU) má vďaka svojmu vybaveniu a poskytovaným službám ambíciu, ale aj potenciál, stať sa modernou akademickou knižnicou spĺňajúcou kritériá kladené dnešnými potrebami akademickej obce univerzít. Ako jedna z mála knižníc na Slovensku sprevádzkovala koncom roku 2010 štyri Biblioboxy, dva vo vstupných priestoroch fakúlt v Ružomberku, po jednom v Košiciach a Spišskej Kapitule.

Bibliobox umožňuje bezpečné a spoľahlivé vrátenie kníh bez nutnosti osobnej návštevy knižnice i mimo bežnej otváracej doby. Z Biblioboxov sú vrátené dokumenty vyberané pracovníkmi knižnice dvakrát denne počas pracovných dní. Odpísanie výpožičky z konta čitateľov sa uskutočňuje najneskoršie nasledujúci pracovný deň a čitateľ má možnosť overenia cez on-line katalóg.

Biblioboxy pozitívne prispievajú k skvalitňovaniu knižničných služieb a čitatelia oceňujú tento jednoduchý spôsob vracania kníh, pretože im šetrí čas a môžu sa vyhnúť  prípadným upomienkam a sankciám, ktoré by im hrozili pri prekročení výpožičnej lehoty. Tento spôsob vracania kníh je čoraz obľúbenejší, o čom svedčia plné Biblioboxy, ale aj pozitívne ohlasy našich používateľov. Pracovníkom knižnice  poskytujú väčší priestor pre vykonávanie iných knihovníckych činnosti.

RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity
v Ružomberku