Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Juhočeská vedecká knižnica v Českých Budejoviciach

Juhočeská vedecká knižnica v Českých Budejoviciach využíva Biblioboxy od marca roku 2010.

Inštalované boli dva Biblioboxy, ktoré sme umiestnili pred obidvoma budovami knižnice (Lidická 1, Na Sadech 26-27) v centre mesta. Účel, pre ktorý si ich knižnica zaobstarala - umožniť vracanie dokumentov aj mimo otváracej doby - spĺňajú úspešne. Manipulácia s nimi je jednoduchá pre používateľov aj knihovníkov.

Behom veľmi krátkej doby ich začali naši čitatelia brať ako samozrejmosť a každodenne ich využije niekoľko desiatok ľudí. Za celé dva roky nedošlo k zneužitiu ani vandalskému činu.

Inštalácia Biblioboxov na vybrané miesta prebehla bez problémov. Veľmi sme ocenili možnosť výberu vlastného dizajnu povrchovej fólie.

Práve fólia bola príčinou jedinej zásadnej závady – oba Biblioboxy sú umiestnené vonku na klimaticky exponovaných miestach, sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Veľké zmeny teplôt viedli v prvom mesiaci používania k porušeniu celistvosti polepovej fólie.

Problém bol rýchle vyriešený. Biblioboxy boli prelepené pri použití inej technológie a závada sa už neopakovala. Komunikácia zo strany pracovníkov LSE Integration s.r.o. bola bezproblémová a ústretová, servisné zásahy boli rýchle a kvalitné.

Mgr. Ivo Kareš
Námestnik pre knihovnícké služby