Bibliobox

...vrátiť knihy je také ľahké

Česká poľnohospodárska univerzita – Študijné a informačné centrum v Prahe

Česká poľnohospodárska univerzita – Študijné a informačné centrum v Prahe kúpila Bibliobox v polovici roku 2010.

Umiestnili sme ho na prízemí budovy tak, aby bol dostupný všetkým návštěvníkom. Našim cieľom bolo umožniť študentom denného aj kombinovaného štúdia vracanie vypožičaných publikácií aj mimo otvárajúcich hodín výpožičného oddelenia.

Po zhruba 20-mesačnej prevádzke musíme konštatovať, že Bibliobox sa osvedčil a máme s jeho inštaláciou a funkcionalitou veľmi dobré skúsenosti. Umožňuje vracanie výpožičiek kedykoľvek, keď je budova otvorená.

Zo začiatku vracali čitatelia publikácie do Biblioboxu s obavou, či im budú z ich čitateľského konta odpísané, ale po nejakom čase si naňho zvykli a vracanie výpožičiek sa výrazne zvýšilo.

Oceňujeme jeho bezporuchovosť, zabezpečenie proti odcudzeniu vrátených titulov, pohyblivé dno s izoláciou, ktorá dostatočne chráni knihy pred poškodením a jednoduchú manipuláciu so zabudovaným vozíkom, ktorý sa ľahko vysúva a odváža vrátené dokumenty na určené miesto do skladu.

Konkrétnym odporúčaním pre nákup Biblioboxu môže byť konštatovanie, že jeho prostredníctvom bolo v roku 2011 vrátených cca 18% všetkých výpožičiek základnej knižnice.

Nákup Biblioboxu jednoznačne zlepšil úroveň služieb pre čitateľov, vrátane možnosti vrátiť výpožičky kedykoľvek v stanovenej výpožičnej dobe a vyhnúť sa tak poplatkom z predĺženia. Pre knihovníčky sa zase zmenšil počet odosielaných upomienok.

PhDr. Helena Čedíková
Česká poľnohospodárska univerzita
Študijné a informačné centrum v Prahe