Bibliobox

...tak łatwo zwraca się książki

Centrum Informacji i Usług Bibliotecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze

Kupiliśmy Bibliobox w 2008 r. w celu rozszerzenia zakresu usług oferowanych użytkownikom biblioteki, szczególnie ułatwiając im zwrot książek w przypadku. gdy z jakiegokolwiek powodu nie są w stanie dokonać zwrotu w wyznaczonym terminie.

Początkowy sceptycyzm bibliotekarzy i użytkowników został wkrótce przezwyciężony i Bibliobox jest obecnie w pełni wykorzystywany w naszej centralnej bibliotece. Czytelnicy zwracają książki nie tylko poza godzinami otwarcia placówki, ale również na początku semestru, gdy chcą uniknąć długich kolejek przy oddawaniu książek. Bibliobox jest też często używany podczas wakacji, kiedy oddział biblioteki na ulicy Žižkovej jest zamknięty. W tym przypadku w drodze wyjątku jest możliwy zwrot książek wypożyczonych w innym oddziale w dzielnicy Jižne Město. Zewnętrzni użytkownicy biblioteki również coraz bardziej doceniają możliwość użycia Biblioboxa.

W normalnym trybie pracy biblioteki, zwrócone książki zostają odnotowane na koncie czytelnika w następnym dniu roboczym. Indywidualny użytkownik może to potwierdzić w Internecie.

Użytkownicy szczególnie doceniają możliwość zwrotu książek poza godzinami pracy biblioteki, dzięki czemu unikają potencjalnych upomnień i kar pieniężnych. Główną korzyścią dla biblioteki jest fakt, że poszukiwane pozycje szybciej wracają do obiegu. Niespodziewanym, ale ze wszech miar pożądanym aspektem jest dopływ literatury profesjonalnej, którą czytelnicy uznają za zbędną, darowując ją bibliotece za pośrednictwem Biblioboxa.

Inż. Jana Hartmanová
Centrum Informacji i Usług Bibliotecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze