Bibliobox

...tak łatwo zwraca się książki

Biblioteka Naukowa w Hradec Králové, Republika Czeska

Biblioteka zdecydowała się na zakup Biblioboxa w 2009 r. Został on oddany do użytku we wrześniu 2009 r.

Powodem, dla którego postanowiliśmy nabyć to urządzenie była chęć umożliwienia czytelnikom zwrotu książek w okresach, gdy biblioteka jest nieczynna. Z różnorakich przyczyn, niektórzy czytelnicy nie są w stanie dotrzeć do biblioteki w godzinach jej pracy. Konsekwencją jest to, że grożą im kary pieniężne za nieterminowy zwrot wypożyczonych pozycji.

Poinformowaliśmy czytelników, że pozycje zwracane przy pomocy Biblioboxa zostaną odznaczone na ich koncie dopiero po otwarciu biblioteki następnego dnia roboczego. Do tego momentu książki będą uważane za niezwrócone, pomimo tego, że znajdują się w depozycie w Biblioboxie.

Codziennie rano przed otwarciem biblioteki pracownicy wyjmują książki z Biblioboxa i od razu aktualizują dane na kontach czytelników.

Po dwóch i pół roku posiadania Biblioboxa możemy powiedzieć, że sprawdził się w działaniu i że czytelnicy szybko przystosowali sie do tej usługi. Nie zanotowaliśmy żadnych negatywnych przypadków wrzucania niepożądanych przedmiotów do Biblioboxa..

Czasami czytelnicy wrzucają książki z innych bibliotek, ale łatwo sobie z tym radzimy. Poniższa tabela ilustruje rosnące zainteresowanie usługą.

Książki zwrócone przy pomocy Biblioboxa w latach 2009 – 2011

Rok Liczba zwróconych książek
2009 1 370
2010 12 037
2011 18 068

Okazało się, że pojemność Biblioboxa była niewystarczająca, szczególnie podczas weekendów, gdy biblioteka jest nieczynna przez dłuższy czas. Mimo tego, że częściej opróżnialiśmy pojemnik, ciągle sie znowu napełniał. Ludzie wciskali książki do środka na siłę, co mogło zaszkodzić nie tylko publikacjom, ale także mechanizmowi wewnętrznemu urządzenia. Właśnie dlatego biblioteka decydowała się na zakup drugiego Biblioboxa, który umieszczono obok pierwszego przy głównym wejściu. Jesteśmy pewni, że podwójna objętość okaże się wystarczająca.

Lenka Málková
Biblioteka Naukowa w Hradec Králové