Bibliobox

...tak łatwo zwraca się książki

Biblioteka Miejska dzielnicy Petržalka, Bratysława, Słowacja

Pod koniec 2011 r. zakupiliśmy Bibliobox dla naszej biblioteki w celu ułatwienia zwrotu książek. Umieściliśmy go przed jednym z dziesięciu naszych oddziałów.

Czytelnicy mogą zwracać książki wypożyczone we wszystkich oddziałach w jednym miejscu – poprzez Bibliobox zlokalizowany w dzielnicy Petržalka. Książki są wyjmowane z wózka, sortowane i przekazywane oddziałom, z których zostały wypożyczone.

Większość książek zwróconych do Biblioboxa pochodzi z oddziału, przed którym jest umieszczony. Oddział mieści się w Domu Kultury, gdzie regularnie organizowane są imprezy społeczno-kulturalne oraz kursy wieczorowe i weekendowe. Ułatwia to czytelnikom zwrot książek poza godzinami pracy biblioteki i pozwala im uniknąć kar, które musieliby zapłacić za przetrzymanie książek.

Nasze pierwsze doświadczenia pokazują, że czytelnicy korzystający z systemu zwrotów przy pomocy Biblioboxa z reguły nie przetrzymują książek. Jestem przekonana, że każda nowoczesna biblioteka powinna udostępnić swym użytkownikom tego typu usługę.

Dr Katarína Bergerová
Biblioteka Miejska dzielnicy Petržalka

Bibliobox_PetrzalkaBibliobox_Petrzalka_01Bibliobox_Petrzalka02