Bibliobox

...tak łatwo zwraca się książki

Krajowa Biblioteka Naukowa w Libercu, Republika Czeska

Biblioteka Naukowa w Libercu używa Biblioboxa od końca 2009 r. Do zakupu skłoniła nas chęć dania czytelnikom okazji do zwrotu wypożyczonych pozycji poza godzinami pracy placówki, a także dobre doświadczenia innych bibliotek w kraju i za granicą z podobnymi urządzeniami.

Zwrot książek jest oparty na wzajemnym zaufaniu pomiędzy czytelnikami i biblioteką. Złożywszy książki do depozytu w Biblioboxie, czytelnik nie otrzymuje żadnego potwierdzenia, że rzeczywiście oddał wypożyczone pozycje. Dopiero następnego dnia roboczego książki trafiają do rąk bibliotekarza, co czytelnik może potwierdzić sprawdzając swoje konto w Internecie.

Przez ostatnie dwa lata wynikło kilka nieporozumień, gdy czytelnicy twierdzili, że książka dalej obciąża ich konto, mimo oddania jej do Biblioboxa. Jednak wszystkie te przypadki zostały wyjaśnione ku satysfakcji obu stron.

Czytelnicy bardzo szybko przyzwyczaili się do nowej usługi. Podczas weekendów i wakacji Bibliobox zapełnia się książkami, a bywa też przepełniony.

Dla użytkowników Bibliobox stał się kolejnym sposobem zwrotu wypożyczonych pozycji wieczorem po zamknięciu biblioteki lub rano przed jej otwarciem. Przyczynił się do poprawy statystyki zwrotów w terminie. Wpływa na lepsze relacje czytelników z bibliotekarzami, dzięki temu, że mało kto musi płacić karę za przetrzymanie książki.

Bibliobox to jedna z tych inwestycji, które czytelnicy w pełni doceniają. Można powiedzieć, że nasza biblioteka działa non-stop.

Inż. Hana Raisiglová
Regionalna Biblioteka Naukowa w Libercu