Bibliobox

...tak łatwo zwraca się książki

Biblioteka Miejska, Ostrawa, Republika Czeska

Biblioteka Miejska w Ostrawie, która jest organizacją dotowaną, postanowiła nabyć pierwsze Biblioboxy dla swych czytelników w roku 2010.

Oprócz jednego Biblioboxa przed centralną biblioteką, dysponujemy też dwoma innymi przed największymi oddziałami.

Instalując Biblioboxy chcieliśmy zachęcić czytelników do zwracania książek poza murami biblioteki, w szczególności poza normalnymi godzinami jej pracy.

Przezwyciężywszy nasze początkowe obawy (czy książki będą bezpieczne w Biblioboxie, czy nie doprowadzi to do niepożądanych skutków ze szkodą dla książek) nasi czytelnicy i bibliotekarze zareagowali pozytywnie. Biblioboxy codziennie napełniają się książkami.

Od kiedy mamy Biblioboxy nie napotkaliśmy na żadne problemy. Obsługa Biblioboxa jest prosta i bezproblemowa, zarówno ze strony czytelników, jak i bibliotekarzy. Bibliobox dostarcza czytelnikom ciekawego sposobu oddawania wypożyczonych materiałów, oszczędzając ich czas i pieniądze.

Mgr Miroslava Sabelová
Biblioteka Miejska w Ostrawie