Bibliobox

...tak łatwo zwraca się książki

Centralna Biblioteka Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Republika Czeska

Bibliobox zakupiony od firmy LSE Integration, usytuowany przed wejściem do budynku jest do dyspozycji naszych użytkowników od 1. 1. 2010 r.

Ułatwia zwrot książek, periodyków i dokumentów wypożyczonych z Centralnej Biblioteki Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

Powodem zakupu Biblioboxa była przede wszystkim chęć ułatwienia wszystkim użytkownikom zwrotu wypożyczonych materiałów po zamknięciu biblioteki, szczególnie w okresie ferii.

Książki wyjęte z Biblioboxa zdejmuje się z konta czytelnika następnego dnia. Jeżeli książkę wrzucono po terminie zwrotu, czytelnik jest zobowiązany do opłacenia kary umownej przy następnej wizycie w bibliotece.

Bibliobox stał się niezastąpionym partnerem użytkowników biblioteki i jej pracowników.

Mgr Taťána Škarková
Centralna Biblioteka Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Masaryka