Bibliobox

...tak łatwo zwraca się książki

Biblioteka Uniwersytetu Czech Zachodnich w Pilźnie, Republika Czeska

Przez ponad rok przyglądaliśmy się z zazdrością Biblioboxowi, który należy do Biblioteki Naukowej w Pilźnie a wystawiony został w lobby przed wejściem do naszej biblioteki uniwersyteckiej i z którego omyłkowo korzystali nasi czytelnicy zwracając wypożyczone książki pomimo jasnej informacji, że urządzenie należy do Biblioteki Naukowej. Studenci musieli oddać książki i nie zdawali sobie sprawy, której bibliotece je zwracają.

Pod koniec 2011 roku wreszcie udało nam się zakupić dwa dodatkowe Biblioboxy. Założenie było oczywiste. Chcieliśmy, aby wszystkie Biblioboxy funkcjonowały wspólnie wraz z Biblioboxem biblioteki uniwersyteckiej.

Opracowanie logistyki działania nie trwało długo. Dzięki elastycznym porannym godzinom transportu byliśmy w stanie skoordynować odbiór książek, ich sortowanie i odsyłanie do bibliotek, z których zostały wypożyczone. W ten sposób mogliśmy zagwarantować naszym czytelnikom, że wypożyczone pozycje przestaną obciążać ich biblioteczne konto już następnego roboczego dnia.

W dniu 20 lutego uruchomiliśmy usługę zwrotów z wykorzystaniem Biblioboxa. Mamy takie trzy dostępne urządzenia zainstalowane w lobby biblioteki Uniwersytetu Czech Zachodnich, w lobby Szkoły Prawa i przed budynkiem Wydziału Pedagogiki. Umożliwiliśmy dokonywanie zwrotów książek poprzez Bibliobox, które zostały wypożyczone ze wszystkich wspomnianych bibliotek.

W latach 2012-2013 planujemy rozszerzyć tą usługę dzięki zakupowi kolejnych trzech Biblioboxów, z czego jeden lub dwa umieścimy w akademikach Uniwersytetu Czech Zachodnich.

Obecnie nasi czytelnicy zapoznają się i przekonują do nowej usługi i mamy nadzieję, że docenią uproszczony system zwrotu książek.

Dr Miloslava Faitová
Biblioteka Uniwersytetu Czech Zachodnich w Pilźnie

Bibliobox - ZCU 01Bibliobox - ZCU 02Bibliobox - ZCU 03