Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Verejná knižnica v Poprade

Pár dní pred Vianocami dostali čitatelia Podtatranskej knižnice v Poprade darček - zariadenie na vrátenie kníh – Bibliobox.

Bibliobox je umiestený v exteriéri, pred vchodom do knižnice, konkrétne do oddelenia krásnej literatúry a oddelenia pre deti a mládež, kde púta patričnú pozornosť okoloidúcich, možno aj pre nevšedný dizajn.

Zámerom inštalácie Biblioboxu bolo uľahčiť čitateľom vrátenie požičaných kníh a vyhnúť sa tak upomienkam v prípade, že nestihnú vrátiť knihu počas výpožičných hodín knižnice. Aj keď Bibliobox neumožňuje automatické odpísanie kníh z čitateľovho konta, stretol sa s priaznivým ohlasom. Vracanie kníh tak funguje na vzájomnej dôvere.

Knihy z Biblioboxu vyberáme každý deň ráno a hneď ich odpíšeme z čitateľovho konta. Následne knihy putujú na oddelenia, z ktorých boli požičané.

Počas jedného mesiaca fungovania tejto služby vrátilo 59 čitateľov 156 kníh. Medzi prvými, ktorí vyskúšali Bibliobox, boli deti, ktoré sú dôverčivé a najviac otvorené prijať nové vymoženosti.

Postupne pribúdali knihy z beletrie a náučnej literatúry pre dospelých. Podľa našich doterajších skúseností najviac kníh (okolo 50) čitatelia vhadzujú do Biblioboxu cez víkend. Prevládajú knihy detské, beletria a náučná literatúra.

Niekedy vyberieme z Biblioboxu aj knihy, ktoré nám chcú čitatelia darovať, samozrejme nebránime sa tomu. Nájdu sa aj takí, ktorí cestou do knižnice knihy vhodia do Biblioboxu a hneď si idú vypožičať ďalšie.

Všeobecne je táto nová služba prijímaná kladne, čitateľom sa dokonca Bibliobox páči aj vizuálne.

No a my, knihovníci, veríme, že naďalej bude Bibliobox dobre slúžiť čitateľom, aby mohli kedykoľvek vrátiť knihy a vyhnúť sa poplatkom za nedodržanie výpožičnej doby. A predovšetkým veríme, že poskytneme našim čitateľom širšie možnosti služieb a väčší komfort pri vracaní kníh.

Mgr. Anna Balejová
Verejná knižnica v Poprade

Bibliobox - Poprad 01Bibliobox - Poprad 02Bibliobox - Poprad 03