Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze

Bibliobox jsme zakoupili v roce 2008 s cílem rozšířit služby poskytované uživatelům knihovny, především jim usnadnit vracení knih v případě, že je z jakéhokoliv důvodu nemohou vrátit během provozní doby knihovny.

Počáteční nedůvěra některých knihovníků i uživatelů byla brzy překonána a Bibliobox je již dlouho v naší ústřední knihovně plně využíván. Uživatelé prostřednictvím Biblioboxu vracejí knihy nejen v době mimo provozní dobu knihovny, ale také na začátku semestru, kdy se chtějí vyhnout frontám u výpůjčního pultu. Hodně bývá Bibliobox využíván i o prázdninách během uzavření knihovny na Žižkově, výjimečně je v tomto případě možné jeho prostřednictvím vracet i knihy vypůjčené v další pobočce knihovny na Jižním Městě. Stále více Bibliobox oceňují také externí uživatelé knihovny.

V běžném provozu jsou vrácené knihy odepsané z čtenářského konta následující pracovní den, což si každý uživatel může online ověřit.

Uživatelé oceňují zejména možnost vracet knihy mimo otevírací hodiny knihovny a vyhnout se tak případným upomínkám a placení zpozdného, pro knihovnu je hlavním přínosem rychlejší obrat žádaných knih. Nečekaným, ale příjemným překvapením jsou odborné knihy, které čtenáři již nepotřebují a prostřednictvím Biblioboxu je knihovně darují.

Ing. Jana Hartmanová
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze