Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Hlavným dôvodom, prečo sme sa snažili získať Bibliobox, bol vysoký počet výpožičiek zo študovne Lekárskej knižnice a čas, do ktorého museli študenti tieto dokumenty vrátiť. Po spustení Bibloboxu do prevádzky prichádzali iba pochvalné, pozitívne ohlasy od našich používateľov, jednoznačne s Biblioboxom máme veľmi dobré skúsenosti.

Bibliobox využívame počas pracovného týždňa v čase, kedy je knižnica zatvorená. Vracajú sa nám prostredníctvom neho predovšetkým knihy ale aj časopisy. Pri medicínskej literatúre je špecifikom hrubá väzba kníh. Tento problém sme riešili s dodávateľskou firmou, ktorá ochotne vyriešila naše požiadavky. Po zväčšení priezoru pre vhadzovanie nemáme v súčasnosti problém s návratom ani takýchto hrubých dokumentov.

Eva Matušovičová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Bibliobox_KosiceBibliobox_Kosice01Bibliobox_Kosice_02