Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Šmidingerova knihovna

Bibliobox zakoupilo bývalé vedení knihovny. Důvod byl jasný - další rozšíření služeb našim čtenářům.

Bibliobox je umístěn před knihovnou a čtenáři mohou již téměř dva roky půjčené knihy, časopisy, audioknihy a CD vracet kdykoliv, i mimo výpůjční dobu knihovny.

Zpočátku si na Bibliobox naši uživatelé zvykali pomalu, ale dnes je již běžnou součástí nabídky našich služeb. V roce 2010 se prostřednictvím Biblioboxu vrátilo kolem 1600 dokumentů, v roce 2011 to bylo téměř 2700.

Přes naše počáteční obavy z možného zneužití Biblioboxu k vhazování různých nežádoucích předmětů, se nic podobného za celé dva roky nestalo.

Mgr. Andrea Karlovcová
Šmidingerova knihovna, Strakonice