Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Městská knihovna Kolín

Bibliobox v Kolíně slouží necelý rok. Věděli jsme ze zkušenosti jiných, že jde o velmi dobrou službu pro čtenáře, ale sehnat peníze se povedlo až v roce 2011.

Další jednání s firmou LSE Integration byla již rychlá. Je skvělé, že firma zpracuje dodaný grafický návrh a dodá Bibliobox již v požadovaném designu. Grafický návrh zpracoval kolega knihovník a je opravdu zajímavý, takže je nyní Bibliobox u vchodu do knihovny zároveň i lákadlem pro čtenáře.

Popularitu si získal Bibliobox mezi čtenáři rychlostí blesku, je neustále využívaný a pro čtenáře je velkým ulehčením. Dokonce předčil všechna naše očekávání. Vrátily se do něho knihy již odepsané jako nedobytná ztráta. Takže spokojenost. Knihovnicím sice práce vlastně přibyla, knihy musí třídit a roznášet po jednotlivých odděleních, ale hlavní výsledek – spokojený čtenář - je nadevše.

Mgr. Pavel Kárník
Městská knihovna Kolín