Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.

Na začátku srpna 2011 se Městská knihovna v Jablonci nad Nisou přiřadila k již celé řadě knihoven v České republice, které umožňují svým čtenářům vracet knihy, časopisy, ale i CD a DVD prostřednictvím Biblioboxu.

Bibliobox umožňuje čtenářům vracet výpůjčky nezávisle na otevírací době: večer i v noci, o víkendu i ve svátek. Tuto službu přijali naši uživatelé s uspokojením, a to i přes počáteční obavy, zda tímto způsobem vrácená kniha bude skutečně odečtena ze čtenářského konta.

Bibliobox neuzavíráme ani během běžné otevírací doby, aby byl k dispozici po celý den. Toho využívají starší čtenáři, kteří pak nenosí tašku s knihami po schodech, popř. maminky s kočárky, které cestou do města knihy vrátí a nové si vypůjčí, až bude čas.

Pro Bibliobox jsme se rozhodli na základě výběrového řízení, ve kterém jsme hodnotili celkovou cenu za pořízení, grafickou úpravu, instalaci Biblioboxu a zaškolení obsluhy. Vzhledem k tomu, že měl být Bibliobox instalován na náměstí před vstupem do hlavní budovy knihovny, zajímala nás nejen vzhledem k zeměpisné poloze města jeho odolnost před povětrnostními vlivy, ale také i před projevy vandalismu a násilí, před neoprávněnou manipulací.

Bibliobox jako nový prvek na náměstí poutá svou formou a grafickou úpravou pozornost kolemjdoucích. Třeba i díky němu někteří změní svůj směr cesty.

Zbyněk Duda
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.