Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Krajská knihovna Vysočiny

Neustálé zvyšování kvality a komfortu poskytovaných služeb a usnadnění jejich využívání by mělo být jedním z hlavních cílů každé dobré knihovny a nejinak je tomu i v Krajské knihovně Vysočiny.

Jednou z mnoha novinek představených uživatelům v loňském roce tak byl i Bibliobox neboli schránka na vracení knih.

Slavnostně zprovozněn byl Bibliobox 20. června 2011 a v podstatě od prvního okamžiku o něj uživatelé projevili neuvěřitelný zájem. Že by si na Bibliobox museli zvykat nebo měli k této službě nějakou nedůvěru, jak tomu u mnoha novinek bývá, se absolutně nepotvrdilo. Dnes už považují Bibliobox za naprostý standard a pevnou součást knihovnických služeb.

Obliba Biblioboxu neustále roste, přičemž důvody jsou celkem zřejmé – vracení knih tímto způsobem je pro čtenáře opravdu komfortní, odevzdat je mohou kdykoliv, jak jim to vyhovuje, 24 hodin denně. Nemusí si už pamatovat otvírací dobu knihovny nebo čekat na obsloužení u výpůjčního pultu, pokud zrovna spěchají. Sami si určí, kdy knihy vrátí.

Dalším podstatným důvodem je skutečnost, že čtenáři mají k této službě i knihovníkům samotným důvěru - přesvědčili se, že když knihy do Biblioboxu vhodí, knihovníci se o ně postarají a výpůjčky jim z jejich čtenářského konta odečtou. Důvěra je ostatně oboustranná, i knihovníci mají s touto službou dobré zkušenosti.

Nestalo se, že by se třeba čtenáři pokoušeli vymluvit na to, že knihy vraceli do Biblioboxu, i když by to tak ve skutečnosti nebylo, nebo že je vraceli včas před vypršením výpůjční lhůty, upomínku za pozdní vracení tedy platit nebudou apodobně. V tomto směru se čtenáři chovají zodpovědně a čestně.

Po více než půlroce existence Biblioboxu v Krajské knihovně Vysočiny lze tedy konstatovat, že se jedná o službu, která se jak čtenářům, tak knihovníkům dobře osvědčila a funguje k plné spokojenosti obou zmíněných stran.

Mgr. Veronika Peslerová
Krajská knihovna Vysočiny