Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace se rozhodla pořídit první Biblioboxy pro své čtenáře v roce 2010.

Kromě Biblioboxu před ústřední knihovnou v centru města máme dva další Biblioboxy umístěné před našimi největšími pobočkami.

Pořízením Biblioboxů jsme chtěli čtenářům umožnit vrácení knih mimo kamenné zdi knihovny a zejména mimo běžnou půjčovní dobu.

Po překonání prvotní nedůvěry (budou knihy v Biblioboxu v bezpečí, nebude docházet ke zneužití tohoto způsobu vrácení dokumentu) jsou reakce našich knihovníků a čtenářů pozitivní, Biblioboxy se denně plní knihami.

Za dobu provozu Biblioboxu jsme se nesetkali s žádným provozním problémem. Obsluha Biblioboxu ze strany knihovníků a čtenářů je jednoduchá a bezproblémová. Čtenářům poskytuje Bibliobox zajímavou službu a šetří jejich čas i peníze.

Mgr. Miroslava Sabelová
Knihovna města Ostravy