Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Knihovna města Mladá Boleslav

Bibliobox, schránka na vracení knih, byl v Mladé Boleslavi za přítomnosti představitelů města slavnostně uveden do provozu v Týdnu knihoven 7.října 2010.

Bibliobox je umístěn před hlavním vchodem do budovy knihovny na třídě V.Klementa tak, aby k němu byl volný přístup a je opatřen výraznou grafikou, aby návštěvníky upoutal.

Bibliobox byl pro čtenáře a návštěvníky knihovny zcela neznámý pojem. Zpočátku se obávali, že knížky vhozením do Biblioboxu poškodí, ale nakonec se přesvědčili o tom, že jsou v Biblioboxu v bezpečí, dopadají na měkkou elastickou podložku a k poškození skutečně nemůže dojít.

Bibliobox je odolný proti vlhkosti, knihy jsou před okolními vlivy chráněny. Po počáteční nedůvěře ze strany čtenářů se Bibliobox stal nedílnou součástí služeb knihovny. Mnohým čtenářům ubyly starosti s upomínkami, knížky mohou nyní vracet prakticky nepřetržitě.

Bibliobox je plně využíván. Nejvíce knih pracovnice knihovny vybírají po dnech, kdy je knihovna uzavřena, tzn. v pondělí a ve čtvrtek. Čtenáři vítají možnost vrátit knížku vždy, když mají cestu kolem, ať je všední den či svátek, ráno nebo večer. Každý měsíc je do Biblioboxu vráceno 600-700 knih.

Bibliobox je v provozu více než jeden rok a jeho nákup byl dobrou investicí, která rozšířila služby knihovny správným směrem, směrem ke čtenářům a jejich potřebám.

Věra Kovaříková
Knihovna města Mladá Boleslav