Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU v Brně

Bibliobox od firmy LSE Integration s.r.o., který je umístěn před vstupem do budovy knihovny, mohou naši uživatelé využívat od 1. 1. 2010.

Slouží k usnadnění vracení knih, časopisů a ostatních materiálů zapůjčených z Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Důvodem k zakoupení Biblioboxu bylo především umožnit všem našim uživatelům co nejjednodušší vracení vypůjčených dokumentů i po uzavření knihovny, zvláště v období prázdnin.

Knihy vybrané z Biblioboxu odečte knihovna čtenáři ze čtenářského konta následující den. V případě, že by byla kniha do Biblioboxu vhozena již po uplynutí výpůjční lhůty, je nutné, aby čtenář v knihovně zaplatil odpovídající upomínací poplatek.

Bibliobox se stal pro zaměstnance knihovny a uživatele nepostradatelným společníkem.

Mgr. Taťána Škarková
Ústřední knihovna Přírodovědecké falkulty
Masarykova univerzita v Brně