Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Knihovna psychologických a sociokulturních věd FF UK v Praze

V únoru před třemi lety jsem podprahově zaznamenala, že existuje cosi se jménem Bibliobox a věděla jsem, že ho prostě chci.

Okamžitě jsem kontaktovala Jindřicha Voboru, se kterým padla domluva na koupi Biblioboxu hned při prvním telefonátu. Měla jsem poslat objednávkuna Bibliobox a asi jsem chtěla slyšet, že Bibliobox stojí 50 000 korun.

Jindřich se tehdy musel po přijetí objednávky asi hrozně divit, neboť částka byla samozřejmě úplně jiná. A stejně jsem Bibliobox stále chtěla, jen jsme si museli trochu počkat.

A máme ho, máme kamaráda, spolupracovníka, kterému to po zásahu sprayera Jirky náramně sluší, což je moc fajn, neboť je stále předmětem zájmu malých i velkých návštěvníků UK. Bibliobox moc zajímá naše studenty a kdybyste viděli, co se kolem něho ze začátku natancovalo pedagogů, kteří měli různá přání. Že by nám mohl Bibliobox přát hezký den, poděkovat nebo třeba říct vtip.

Někteří se mi přes něj snažili poslat svačinu, ale díky bohu Bibliobox nezdolali. Já jako knihovník Bibliobox každé ráno pohladím a poděkuji, že je mým nejvěrnějším kolegou, kterého vždy najdu na svém místě, který nereptá a dělá přesně to, co má.

Studenti si cení dokonce i našich vrátných, kteří je k Biblioboxu pustí od 6 do 24 hodin, v sobotu i v neděli.

Bohužel nemáme Bibliobox venku před vchodem knihovny, ale i přesto slouží, jak jen může.

Jana Matějková
Knihovna psychologických a sociokulturních věd
Filozofická fakulta UK v Praze