Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích využívá Biblioboxy od března roku 2010.

Zakoupeny a instalovány byly dva Biblioboxy, které jsme umístili u obou hlavních budov knihovny (Lidická 1, Na Sadech 26-27) v centru města. Účel, pro který knihovna Biblioboxy pořídila, tedy umožnit vracení dokumentů i mimo otevírací dobu, splňují úspěšně a beze zbytku. Zacházení s Biblioboxy je jednoduché jak ze strany uživatelů, tak i zaměstnanců knihovny.

Během velice krátké doby naši čtenáři začali brát Biblioboxy jako samozřejmost a každodenně je k vracení využije několik desítek lidí. Za celé dva roky nedošlo ke zneužití ani vandalskému útoku.

Instalace Biblioboxů na vybraná místa proběhla bez problémů. Velmi jsme ocenili možnost výběru vlastního designu povrchové folie Biblioboxu.

Právě folie byla příčinou jediné zásadní závady – oba Biblioboxy jsou umístěny venku na klimaticky exponovaných místech, jsou přímo vystaveny slunečnímu záření. Velké změny teplot vedly v prvním měsíci užívání k porušení celistvosti polepové folie.

Problém byl rychle vyřešen. Biblioboxy byly přelepeny za použití jiné technologie a závada se již neopakovala. Komunikace ze strany pracovníků LSE Integration s.r.o. byla vždy bezproblémová a vstřícná, servisní zásahy při ladění funkčnosti mechanických dílů rychlé a kvalitní.

Mgr. Ivo Kareš
Náměstek pro knihovnické služby