Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Česká zemědělská univerzita – Studijní a informační centrum v Praze

Česká zemědělská univerzita – Studijní a informační centrum v Praze zakoupila Bibliobox v polovině roku 2010.

Umístili jsme Bibliobox v přízemí budovy tak, aby byl dostupný všem návštěvníkům. Našim cílem bylo umožnit studentům denního i kombinovaného studia vrácení vypůjčených publikací i mimo otevírací hodiny výpůjčního oddělení.

Po zhruba 20ti měsíčním provozu Biblioboxu musíme konstatovat, že se osvědčil a máme s jeho instalací a funkcí velice dobré zkušenosti. Umožňuje vracení výpůjček kdykoliv během zpřístupnění budovy.

Ze začátku prostřednictvím Biblioboxu vraceli čtenáři publikace s obavou, zda jim budou z jejich čtenářského konta odepsány, ale v průběhu doby si na funkci Biblioboxu zvykli a vracení výpůjček jeho prostřednictvím se výrazně zvětšilo.

Oceňujeme dosavadní bezporuchovost Biblioboxu, zajištění proti zcizení vrácených titulů, pohyblivé dno s izolací, které dostatečně chrání vrácené výtisky před poškozením i snadnou manipulaci s vnitřně zabudovaným vozíkem, který je možné lehce vysunout a odvézt i s vrácenými exempláři na určené místo do skladu.

Konkrétním doporučením pro nákup Biblioboxu může být konstatování, že jeho prostřednictvím bylo v roce 2011 vráceno cca 18% všech výpůjček základní knihovny.

Nákup Biblioboxu v naší knihovně jednoznačně zlepšil úroveň služeb pro čtenáře včetně možnosti vrátit výpůjčku kdykoliv ve stanovené výpůjční době a vyhnout se tak poplatkům z prodlení, pro knihovnice pak zmenšil počet odesílaných upomínek.

PhDr. Helena Čedíková
Česká zemědělská univerzita
Studijní a informační centrum v Praze