Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Knihovna se rozhodla pro zakoupení Biblioboxu v roce 2009, do provozu byl uveden v září toho roku.

Důvodem k zavedení služby bylo umožnit čtenářům vracet knihy i v době, kdy je knihovna uzavřena. Z nejrůznějších důvodů se někteří čtenáři nedostanou do knihovny v průběhu otevíracích hodin a hrozí jim potom poplatky za pozdní vrácení dokumentu.

Čtenáři byli upozorněni, že k odečtení knih vrácených prostřednictvím Biblioboxu z jejich čtenářského konta dochází až po otevření knihovny v následující pracovní den. Do té doby je kniha považována za nevracenou, třebaže již byla do Bibloboxu vložena.

Každé ráno před otevřením knihovny vyzvednou knihovnice vrácené knihy z Biblioboxu a ihned zaznamenají vrácení do čtenářského konta v knihovním systému.

Po 2,5 letech provozu můžeme říci, že se nám Bibliobox osvědčil a čtenáři si na službu rychle zvykli. Nemáme ani žádné špatné zkušenosti s vhozením předmětů, které do Biblioboxu nepatří.

Občas čtenáři vhodí do Biblioboxu knihu z jiné knihovny, ale to se dá snadno napravit. O vzrůstajícím zájmu svědčí i následující tabulka.

Vrácené knihy do Biblioboxu v letech 2009-2011

Rok Počet vrácených knih
2009 1 370
2010 12 037
2011 18 068

Ukazuje se, že kapacita Biblioboxu je nedostatečná, zvláště o víkendech a při delším uzavření knihovny. To se projevuje tím, že je Bibliobox přecpaný, přestože se vybírá častěji. Čtenáři s použitím mírného násilí natlačí knihy do zaplněného Biblioboxu a tím mohou poškodit jak knihy, tak i mechanismus umístěný uvnitř Biblioboxu. Proto se knihovna rozhodla pořídit další Bibliobox a umístit jej u hlavního vchodu vedle Biblioboxu stávajícího. Věříme, že zdvojnásobení kapacity bude dostačující.

Lenka Málková
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Bibliobox - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 01Bibliobox - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 02Bibliobox - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 03