Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci využívá Bibliobox od konce roku 2009. K nákupu nás vedla snaha umožnit čtenářům návrat vypůjčených dokumentů mimo otvírací dobu knihovny i dobré zkušenosti s provozem obdobných zařízení v jiných knihovnách u nás i ve světě.

Návrat knih je založen na vzájemné důvěře čtenáře a knihovny. Po vložení knihy do Biblioboxu čtenář neobdrží žádné potvrzení a tom, že knihu vrátil. Následující pracovní den je kniha knihovníkem "vrácena" a čtenář se o tom může přesvědčit náhledem do svého konta.

Během více než dvou let využívání Biblioboxu se vyskytlo několik málo sporných případů, kdy čtenář tvrdil, že kniha nebyla z konta odečtena. Tyto byly nakonec vyřešeny k oboustranné spokojenosti.

Čtenáři si na využívání zvykli velmi rychle a v době svátků a víkendů je kapacita Biblioboxu plně využita, někdy ani nepostačuje.

Jediným stínem na využívání Biblioboxu je málo šetrný dopad knih na dno boxu, je-li box více naplněn. Knihy pak dopadají ne na posuvný rošt, ale až na dno Biblioboxu a stává se, že dokument má ohnuté listy či stlačenou vazbu.

Bibliobox se stal pro čtenáře dalším nástrojem k návratu dokumentu večer po zavření knihovny či ráno před jejím otevřením. Přispěl ke zvýšení návratnosti knih v termínu výpůjční lhůty. Omezuje placení zpozdného a tím se podílí na zpříjemnění vztahu knihovna - čtenář.

Patří k investici, která je čtenáři vysoce hodnocena. S Biblioboxem máme knihovnu otevřenou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Ing. Hana Raisiglová
Krajská vědecká knihovna v Liberci