Bibliobox

...vrátit knihy je tak snadné

Krajská knihovna v Žilině

Krajská knižnica v Žiline využíva Bibliobox už viac ako jeden rok. Netrvalo dlho a používatelia si na tento spôsob návratu kníh veľmi rýchlo zvykli a pravidelne ho využívajú. Bibliobox Krajskej knižnice v Žiline je pre používateľov prístupný počas hodín, kedy je knižnica zatvorená a umiestnený je v špeciálne upravenom okne vo výklade knižnice, v ktorom je otvor pre vkladanie kníh. Nemali sme odvahu umiestniť Bibliobox priamo na chodník vedľa knižnice, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

S využívaním Biblioboxu máme len dobré skúsenosti. Zatiaľ nedošlo k nedorozumeniam pri vrátení kníh, keďže vracanie kníh je založené na vzájomnej dôvere medzi používateľom a knižnicou. Podľa našich štatistík, priemerne denne, vrátane soboty a nedele sa prostredníctvom biblioboxu vráti 10-12 kníh a tento počet pribúda. Možnosť vrátiť knihy aj mimootváracích hodín je naozaj veľmi zaujímavou a atraktívnou službou každej knižnice.

Božena Sobolová
Krajská knižnica v Žiline

Bibliobox_Krajská knihovna v ŽiliněBibliobox_Krajská knihovna v ŽiliněBibliobox_Krajská knihovna v Žilině